Bölüm

Program Çıktıları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

1 Turizm İşletmeciliğine ilişkin ilgili kuramları, olguları, kavramları ve ilkeleri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, anlizler yaparak araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek. Turizm İşletmeciliği alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli  bilgiye sahip olmak.
2 Turizm İşletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeleri (yasa, yönetmelik, genelge vb.), mesleki standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olmak. Temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
3 Turizm İşletmeciliğine ilişkin edindiği bilgileri sektörde kullanmak. 
4 Turizm İşletmeciliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirmek ve değerlendirmek. Turizm işletmelerinde hizmet verme süreçlerini bilmek ve misafir memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirmek.
5 Turizm İşletmeciliği ile ilişkili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak ve kullanmak. Turizm alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak.
6 Turizm İşletmeciliği alanı ile ilgili rapor hazırlamak, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunmak.
7 Turizm işletmeciliği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli güncellemek ve geliştirmek.
8 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde yenilikleri takip eder ve iletişim kurmak.
9 Turizm İşletmelerinde ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak. Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak.
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen göstermek.
11 Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak.
12 Turizm İşletmeciliği alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirmek.
13 Turizm alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
14 Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, hissedarları ve paydaşları eğitmek.
15 Turizm alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin