Bölüm

Tanıtım

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Turizm İşletmeciliği Bölümü, 22 Haziran 2016 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısından alınan  kararla,  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2017-2018 öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. Programa ayrılan toplam alan 292 m²’dir. 65m² alana sahip 2; 70 m² alana sahip 1; 92 m² alana sahip 1 sınıf mevcuttur. Toplam 4 sınıf vardır.

Hizmet sektörü içinde yer alan turizm, ülke ekonomilerine büyük katkı sağlamakatdır."Bacasız sanayi" olarak tanımlanan turizmin ekonomik değeri konaklama, yeme-içme, seyahat, pazarlama işletmeleri aracılığıyla oluşmaktadır.Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde,  hizmet sektörü sürekli büyüme eğilimi göstermektedir. Ülkemizde, böylesi bir büyümenin en belirgin bir biçimde turizm sektöründe gerçekleştiği görülmektedir. Turizm sektöründeki büyüme, bu alanda öğrenim görmüş kişilere duyulan gereksinimi de artırmakta ve geleceğe dönük büyüme ve gelişim çerçevesindeki tahminler, bu gereksinimin daha da artacağını göstermektedir. Bu bağlamda sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, insan ilişkilerini yönetebilen ve yabancı dil bilgisine sahip profesyonel bilinçle yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç artmıştır. Bölümümüz, Türkiye’de turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Verilecek eğitim ve donanım ile işletmelerin gelecek kararlarını verebilecek, turizm işletmelerinin günlük operasyonlarını yönetebilecek, iletişim becerilerine sahip ve teknolojiyi etkin kullanabilecek mezunlar yetiştirilmesi planlanmaktadır.

Turizm sektöründe üretim ve tüketimin eş zamanlı olması, emek-yoğun yapısı, üretildiği yerde tüketilmesi gibi kendine özgü özellkleri göz önüne alındığında işgrenler ve tüketiciler arasındaki insan psikolojisi üzerine kurulu ilişkiler mecvuttur. Turistik ürünün soyut olması, tüketilmeden önce deneyimlenemesi, insan unsurunun ön planda olması, zamanın satılması, rekabet edilebilirliğin ve taklit edilmenin kolaylığı gibi unsurlar sebebiyle işletmeciliğin  önemli bir hale gelmesini sağlamaktadır.

Turizm İşletmeciliği eğitimi, öğrencilere rekabetçi bir çevrede faaliyet göstermeye çalışan turizm işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını içermektedir. Bu bağlamda, turizm işletmeciliği eğitimi; yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe gibi işletmecilik süreçleri ile birlikte uygulamaya dayalı konuları da içermektedir. Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün derslerinin içeriği; öğrencilerin teorik turizm İşletmeciliği bilgisine sahip olabilecekleri, aynı zamanda turizm işletmelerinde karşılaştıkları çeşitli işletme problemlerine analitik çözüm bulmada gereksinim duyacakları teknik bilgiyi edinebilecekleri doğrultuda oluşturulmuştur.

Turizm İşletmeciliği Bölümünün eğitim dili Türkçe olmakla birlikte yabancı dile ilişkin eğitimlerde bulunmakatdır. Verilecek dersler öğrencilerimizin terorik bilgilerini uygulamalı olarak dönüştürebilmesine olanak tanır durumdadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz turizm işletmeciliği bölümümde almış oldukları dersleri uygulamaya dökebilmek için 60 iş günü staj yapmakla yükümlüdür. Yapacakları stajla sektörel işletmelere bazda uyum sağlamayı, alınan derslerin uygulaya dönük pratik hallerini öğrenebileceklerdir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin